logogimp.jpg
Adviesbureau voor water onderzoekBel: 023 - 56 35 148

Bibliotheek


Publicaties en kaarten ten behoeve van de Noordzee Atlas voor de jaren 1981 - 2006

Concentraties, Trends en Normtoetsing van chemische stoffen in het oppervlakte sediment van het Nederlandse Continentale Plat (1981 - 2006). [PDF 21 Mbyte]

Wim J.M. Hegeman en Remi W.P.M. Laane, Deltares 2008.

Kaarten en animaties van Cd, Cu, Zn, Pb, Cr, Hg, Ni, As, Ag, Al, Ba, Co, Fe, Li, Mo, P, Se, Ti, U, V, % C, minerale delen (<16µm en <63µm) en organische verbindingen: PCB, PAK, HCB, TBT en Trifenyltin. [HTM]

Sampling and method used: [Sampling and high-quality film (AVI-format)]


Concentraties en Normtoetsing van stoffen in het oppervlakte sediment van het Nederlandse Continentale Plat (1981 - 2003) Cd, Cu, Zn, Pb, Cr, Hg, Ni en As en organische verbindingen: PCB, PAK, HCB en TBT [PDF]

Wim J.M. Hegeman en Remi W.P.M. Laane. RIKZ werkdocument 2004.138.
De figuren zijn beschikbaar als grafisch formaat JPG. De resolutie is hoger dan in het PDF bestand. Als u een figuur voor een presentatie nodig heeft click dan hier: Noordzee-Atlas kaarten

Bronnen in Beeld voor de zoute en brakke Kaderrichtlijn Water Waterlichamen [PDF]

Wim J.M. Hegeman, Bert E.G. Bellert, Kees C.L.M van de Ven, Remi W.P.M. Laane

Bronnen in Beeld Basiskaart Nederland [PDF]


Chemische Monitoringsstrategie Zoute Wateren: Compartiment en Stofselectie [PDF]

Wim J.M. Hegeman, Victor T. Langenberg, Rob W. Bovelander, Remi W.P.M. Laane

Chirale Verbindingen in het Milieu [PDF][HTML]

Wim Hegeman

Sorptiegedrag van organische verontreinigingen aan Rijn gesuspendeerd materiaal en aan Rotterdams havenslib [PDF]

W.J.M. Hegeman en C.H. van der Weijden. 1992.

Enantiomeric Enrichment of Chiral Pesticides in the Environment. [HTML] or as [PDF]

Wim J.M. Hegeman en Remi W.P.M. Laane.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology (Rev Environ Contam Toxcicol), 2002, 173:85-116.

Data of: Enantiomeric Enrichment of Chiral Pesticides in the Environment [XLS]


Sorption of Benzo[a]pyrene and Phenanthrene on Suspended Harbor Sediment as a Funtion of Suspended Sediment Concentration and Salinity: a Laboratory Study Using the Cosolvent Partition Coefficient. [PDF].

Wim J.M. Hegeman, Cornelis H. van der Weijden, and J.P. Gustav Loch. Environmental Science and Technology, 1995, 29, 363-371.

Sorption of Zinc on Suspended Particles along a Salinity Gradient: a Laboratory Study using illite and Suspended Matter from the River Rhine. [PDF]

W.J.M. Hegeman, C.H. van der Weijden and J.J.G. Zwolsman. Netherlands Journal of Sea Research. 28(4), 285-292, 1992

Comparison of Grainsize Correction Procedure for Organic Micropollutants and Heavy Metals in Marine Sediments. [PDF]

J.C. Klamer, W.J.M. Hegeman and F. Smedes. Hydrobiologia, 208, 213-220, 1990.

Mogelijkheden voor de Impletatie van Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) binnen het Nederlandse waterbeheer. [PDF]

RIZA rapport 2001.

Sorptie gedrag van zware metalen aan Rijn gesuspendeerd materiaal en aan Rotterdams havenslib [HTML] .

W.J.M. Hegeman en C.H. van de Weijden. 1990.